Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Deta Agata
Łuczycka

Urodziła się 15 lipca 1961 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła naukę w XIV Liceum Ogólnokształcącym o profilu matematyczno-fizycznym we Wrocławiu. W roku 1979 rozpoczęła studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończyła w roku 1984, uzyskując dyplom magistra inżyniera w zakresie elektrotechniki o specjalności elektroenergetyka i automatyka stosowana.

Bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, początkowo jako asystent – stażysta, a następnie jako asystent i starszy asystent. W roku 1993 uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Parametry doju a przepływ powrotny w niektórych systemach udojowych”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Józef Szlachta

W maju 2010 r. Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej na podstawie rozprawy pt. „Cechy elektryczne ziaren pszenicy”.

Prowadzi badania cech elektrycznych materiałów pochodzenia biologicznego. Zajmuje się możliwościami wykorzystania właściwości elektrycznych do oceny jakości produktów żywnościowych.

Jest autorem i współautorem 75 prac naukowych, w tym 35 pozycji stanowią oryginalne prace twórcze. W ramach umowy z Narodowym Centrum Nauki kieruje realizacją projektu badawczego własnego na temat cech elektrycznych miodu.

Dzięki jej staraniom w Instytucie Inżynierii Rolniczej zostało utworzone i jest stale modernizowane Laboratorium Automatyki. Jest współautorem 3 skryptów.

Brała aktywny udział w planowaniu i zakładaniu sieci komputerowej w Instytucie Inżynierii Rolniczej, a następnie przez wiele lat była administratorem tej sieci. Jest przewodniczącą Rady Użytkowników Sieci Komputerowej. Jest wieloletnim skarbnikiem Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.

Została wyróżniona 2 nagrodami Rektora i odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec