Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Wacław
Łuczak

Urodził się 5 października 1944 r. we wsi Mokrsko, powiat Wieluń. W roku 1951 rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Krzyworzece. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu ukończył w 1962 r.

Studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1968 r. Odbył trzymiesięczną praktykę w dziale łąkarskim Instytutu Uprawy Roli i Roślin na Uniwersytecie Rolniczym w Hochenheimie koło Stuttgartu jako praktykant IASTE.

Po stażu w Cukrowni Wieluń w 1969 r. rozpoczął pracę w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1976 r. obronił pracę doktorską pt. „Pobieranie i trawienie porostu pastwiskowego przez pasące się wolce na pastwisku o zróżnicowanym nawożeniu” i uzyskał stopień doktora nauk rolniczych oraz etat adiunkta.

Na podstawie dorobku obejmującego 90 publikacji, w tym 53 oryginalnych prac twórczych, i rozprawy pt. „Wartość energetyczna dawek z udziałem słomy naturalnej i preparowanej oceniana w różnych systemach wartości pokarmowej dla owiec” otrzymał w 2001 r. stopień doktora habilitowanego. Zajmuje się gospodarką pastwiskową i żywieniem przeżuwaczy oraz historią nauki żywienia zwierząt. Od 2003 r. przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego we Wrocławiu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec