Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marian
Kubasiewicz

Urodził się 25 stycznia 1921 r. w Chybicach (kieleckie). Dzieciństwo i młodość spędził na Podolu. Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu odbył w latach 1945–1950. Jeszcze w czasie ich trwania w 1947 r. został asystentem w Katedrze Anatomii Zwierząt, specjalizując się w zakresie archeozoologii.

W 1950 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych. W 1955 r. przeniósł się do Szczecina, gdzie od podstaw stworzył jednoimienną Katedrę, będąc jednocześnie jej kierownikiem aż do przejścia na emeryturę w 1991 r.

Profesor pełnił funkcje od prodziekana aż po rektora. Interesował się anatomią zwierząt, teratologią i archeozoologią – ten ostatni termin używany w celu określenia problematyki z pogranicza zoologii i archeologii jest jego autorstwa. Zajmował się badaniami szczątków kostnych zwierząt pochodzących z materiałów wykopaliskowych Opola, Wrocławia, Milicza oraz stanowisk wolińskich.

W 1955 r. utworzył w Szczecinie dużą pracownię archeozoologiczną gromadzącą i opracowującą materiały z Pomorza. W 1959 r. ogłosił pracę pt. „Szczątki zwierząt wczesnośredniowiecznych z Wolina”, która stanowiła podstawę do uzyskania w 1961 r. stopnia doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1967, a zwyczajnego w 1976.

Pod jego kierunkiem wykonano 3 prace doktorskie. Wyniki jego wieloletnich doświadczeń przyczyniły się do poznania sposobu chowu zwierząt gospodarczych oraz struktury spożycia mięsa w dawnych czasach.

Uhonorowany licznymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem i tytułem „Zasłużonego Nauczyciela PRL”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma odznaczeniami regionalnymi.

Zmarł 23 lutego 1997 r. w Szczecinie.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec