Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Kazimierczak

Urodzony 31 sierpnia 1959 r. we Wrocławiu. W roku 1983 ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej, specjalność – pojazdy lądowe. Stopień doktora uzyskał w 1994 r. Habilitował się 8 marca 2006 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Od kwietnia 2009 r. objął etat profesora nadzwyczajnego na Politechnice Wrocławskiej. Od 2009 r. zatrudniony także na Uniwersytecie Przyrodniczym na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Dorobek naukowy obejmuje łącznie 78 publikacji i 59 prac niepublikowanych, w tym: 2 monografie, 1 podręcznik, 1 skrypt, 1 publikacja zwarta, 7 artykułów zagranicznych (w tym 5 na Liście Filadelfijskiej), 39 artykułów krajowych, 5 referatów zagranicznych i 18 referatów krajowych, 1 patent krajowy i 3 zgłoszenia patentowe. Kierował 2 projektami badawczymi i 1 celowym MNiSzW. Prowadził i realizował liczne projekty badawcze na rzecz przemysłu, ma udokumentowane 2 wdrożenia w przemyśle poparte efektami ekonomicznymi.

W obszarze dydaktyki jego działalność jest związana głównie z zagadnieniami budowy, trwałości i niezawodności silników spalinowych i ich elementów, ekologii transportu i termodynamiki technicznej. Pod jego opieką zostało zrealizowane ponad 50 prac dyplomowych. Wypromował 1 doktora nauk technicznych oraz obecnie jest promotorem 4 doktorantów, w tym 2 z otwartymi przewodami doktorskimi.

Jest organizatorem sympozjów, szkoleń i 3 konferencji o tematyce silnikowej. Należy do Komisji Wyborczej oraz Komisji Hospitacyjnej Rady Wydziału Mechanicznego PWr., kierownikiem projektu samochodu wyścigowego: Formuła Student. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, Polskiego Instytutu Spalania, Polskiego Naukowego Towarzystwa Eksploatacyjnego.

Uhonorowano go 7-krotnie nagrodą Dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, jeden razzostał wyróżniony nagrodą Dziekana Wydziału Mechanicznego. Otrzymał także Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec