Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Tadeusz Aleksander
Dominik

Urodził się 7 listopada 1909 r. we Włocławku. W 1928 r. ukończył tam Gimnazjum Państwowe. Studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego ukończył w 1932 r. dyplomem magistra filozofii w zakresie botaniki. W 1936 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ścisłych w zakresie botaniki na tym samym Wydziale, na podstawie rozprawy pt. „Badania nad mykorhizą niektórych obcych drzew iglastych aklimatyzowanych w Polsce”. W latach 1937–1939 studiował leśnictwo na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP, uzyskując już po wojnie dyplom magistra nauk leśnych. Swoją wiedzę teoretyczną uzupełniał praktykami: na Wydziale Chorób Roślin PINGW w Bydgoszczy (1932), w Centre National des Recherches Agronomiques w Wersalu (1935 i 1936) oraz w polskich i niemieckich nadleśnictwach (1938 i 1939).

Od 1945 r. pracował w Zakładzie Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego jako adiunkt, a w 1948 r. objął stanowisko zastępcy profesora oraz kierownika Katedry Fitopatologii i Ochrony Roślin na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu we Wrocławiu. W 1951 r. habilitował się na podstawie rozprawy pt. „Badania mykotrofizmu dzikich grusz na terenie Polski z uwzględnieniem warunków bioekologicznych”. W 1954 r. rozpoczął organizację od podstaw Zakładu Mikrobiologii Leśnej. W 1955 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1961 r. – profesora zwyczajnego.

W latach 1957–1980 pracując w (WSR) AR w Szczecinie, kierował Katedrą Ochrony Roślin i Zakładem Fitopatologii, a także wieloma innymi jednostkami.

Kierownik prac magisterskich, promotor prac doktorskich oraz recenzent prac habilitacyjnych.

Opublikował blisko 200 pozycji.

Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Medal X-lecia PRL, Złoty Gryf Pomorski, Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal XXX-lecia PRL, tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”.

Zmarł 7 listopada 1980 r. w Szczecinie i pochowany został na tamtejszym cmentarzu centralnym.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec