Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Mieczysław
Czekalski

Urodził się 23 kwietnia 1941 r. w Dąbrówce koło Poznania. Technikum Ogrodnicze w Prószkowie koło Opola ukończył w 1961 r., a studia wyższe na Wydziale Rolniczym w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie w 1967 r.

W Katedrze Ogrodnictwa AR we Wrocławiu pracuje od 1996 r., prowadząc przedmioty z zakresu roślin ozdobnych i dendrologię.

Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie botaniki z dendrologią otrzymał na Wydziale Rolniczym AR w Poznaniu w 1973 r., na podstawie rozprawy pt. „Badania nad różanecznikami (Rhododendron L.) uprawianymi w Polsce” (promotor – prof. dr Stefan Białobok, członek rzeczywisty PAN). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie botaniki z dendrologią został mu nadany przez Radę Wydziału Ogrodniczego na AR w Poznaniu w 1981 r. po przedstawieniu rozprawy pt. „Aklimatyzacja różaneczników – Rhododendron ‘Catawbiense-Hybridum’ i R. ‘Cunningham’s White’ w Polsce”.

Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał w 1991 r.

Odbył staże naukowe w uniwersytetach w Norwegii, na Łotwie i w Stanach Zjednoczonych.

Kierownik Katedry Roślin Ozdobnych Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 1984–1993. Założyciel Grupy „Rośliny Wrzosowate” oraz rocznika „Erica Polonica” i jego redaktor naczelny do dzisiaj, redaktor naczelny Rocznika Dendrologicznego” w latach 1993–1998, redaktor działu Ogrodnictwo w Wydawnictwie AR w Poznaniu w latach 1988–1993 oraz członek rad i redakcji kilku innych czasopism. Twórca polskiej szkoły erikologii (nauka o roślinach z rodziny wrzosowatych). Członek 7 towarzystw naukowych, w tym: American Rhododendron Society – od roku 1995 oraz Landscape Plant Development Center (USA) – od 1994 r.

Promotor 3 doktoratów i 72 prac magisterskich. Recenzent 10 prac doktorskich, w tym 1 zagranicznej, 7 habilitacji i 2 opinii na tytuł i stanowisko profesora. Opublikował 715 prac, w tym 86 oryginalnych oraz jest autorem i współautorem podręczników m.in. „Krzewy ozdobne”, „Krzewy obficie kwitnące”, „Pnącza ozdobne”, „Róże”, „Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrz”.

Za działalność naukową i dydaktyczną w AR w Poznaniu otrzymał 24 nagrody Rektora. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Uniwersytetu w Rydze i medalem „Za Zasługi dla Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec