Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Władysław
Tilgner

Urodził się 18 maja 1898 r. w Miejskiej Górce w powiecie rawickim. Szkołę średnią ukończył w Berlinie. Studiował na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując stopień inżyniera rolnictwa w 1923 r. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1928 r. na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego na podstawie rozprawy pt. „Porównanie cen gospodarstw z lat 1920–1925 z rozwojem cen od 1800–1912 w poznańskim” (promotor – prof. dr Wiktor Schramm). Habilitował się w 1946 r. na Uniwersytecie Poznańskim. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego z zakresu ekonomii i polityki rolnej otrzymał w 1948 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 1924–1939 pracował w Katedrze Ekonomiki Rolnej Uniwersytetu Poznańskiego na stanowiskach starszego asystenta oraz wykładowcy. Równocześnie, od 1931 r., był sekretarzem redakcji „Roczników Nauk Rolniczych i Leśnych”, naczelnikiem Wydziału Ekonomiki Gospodarstw w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. W latach 1945–1948 pełnił funkcję kierownika, a potem dyrektora Działu Ogólnego w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy.

W latach 1946–1951 kierował Katedrą Ekonomii Rolniczej i Polityki Agrarnej Wydziału Rolnego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

Był autorem 25 publikacji, w tym 18 oryginalnych prac twórczych i 7 popularnonaukowych. W dorobku naukowym znajdują się prace z dziedziny analizy ekonomicznej, statystyki rolniczej, rachunkowości rolnej, samorządu rolniczego, polityki skarbowej dla rolnictwa. Syntezą jego twórczości była praca pt. „Analiza liczbowa wyników rachunkowych wielkiej i małej własności woj. poznańskiego” (1937 r.).

Wniósł duży wkład w rozbudowę prowadzonych przez gospodarstwa wzorów ksiąg rachunkowych, które znalazły powszechne zastosowanie w gospodarstwach rolnych.

Żołnierz pierwszej i drugiej wojny światowej, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, był wybitnym uczonym, organizatorem i wychowawcą.

Zmarł 24 czerwca 1971 r. we Wrocławiu. Pochowany jest na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec