Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zbigniew
Hejłasz

Urodził się 21 sierpnia 1920 r. w Sanoku. Studia ukończył na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu w 1949 r.

Pracę jako zastępca asystenta rozpoczął na Wydziale Lekarskim UMCS w Lublinie. Następnie przez 2 lata pracował w Państwowym Zakładzie Higieny we Wrocławiu. Był także ordynatorem, a potem kierownikiem Lecznicy Zwierząt w Kowarach. W latach 1950–1951 pełnił obowiązki Powiatowego Lekarza Weterynarii w Trzebnicy.

W latach 1951–1955 był zatrudniony początkowo jako asystent naukowy, a następnie jako Komendant Wojskowego Centralnego Ośrodka Badań Weterynaryjnych w Puławach. W 1956 r. rozpoczął pracę w Katedrze Chorób Wewnętrznych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej, otrzymując w 1982 r. tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Autor ponad 120 publikacjach typu monograficznego, rozprawach i komunikatach naukowych. Duża część prac poświęcona była biochemii klinicznej i procesom metabolicznym, do których należy zaliczyć między innymi: intoksykacje u koni, badania nad ogólną przemianą materii, głównie niestrawności u bydła, wpływ zaburzeń metabolicznych u krów na stan zdrowia cieląt, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej u bydła i cieląt, opracowanie etiopatogenezy i leczenia biegunek u cieląt oraz badania nad ustaleniem kryteriów oceny wysiłkowej konia.

Aktywnie uczestniczył w szkoleniach Terenowej Służby Weterynaryjnej.

Był aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych i organizacji społecznych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, trzykrotnie medalem Wojska Polskiego.

Zmarł 5 kwietnia 1998 r. Pochowany został na cmentarzu w Warszawie.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec