Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Borkowski

Urodził się 7 października 1959 r. w Łukowie. Egzamin maturalny złożył w 1979 r. po ukończeniu nauki w Technikum Geodezyjnym w Żelechowie. Studia geodezyjne na Oddziale Geodezji Urządzeń Rolnych Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu skończył w 1984 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1994 r. na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie na podstawie rozprawy pt. „Stochastisch-geometrische Beschreibung, Filterung und Präsentation des Reliefs”. W 2004 r. nadano mu stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia, w specjalności geodezja na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Modellierung von Oberflächen mit Diskontinuitäten” również na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Nostryfikacja stopnia naukowego miała miejsce na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2005 r.

Odbył liczne staże na uniwersytetach w Niemczech i Austrii. Stypendysta DAAD, Saksońskiego Ministerstwa Nauki i Sztuki oraz programu TEMPUS.

Badania naukowe skoncentrował na metodach pozyskiwania i modelowania geodanych. Ważnym obszarem działalności naukowej jest przetwarzanie, filtracja i modelowanie danych lotniczego skaningu laserowego. Autor i współautor nowych metod modelowania geoinformacji na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego. W zainteresowaniach badawczych skupia się również na problematyce integracji danych z różnych sensorów, w szczególności lotniczego skanowania laserowego i interferometrii radarowej, oraz wykorzystaniu tych danych w badaniach środowiskowych (w szczególności budowa numerycznych modeli powierzchni terenu na potrzeby modelowania hydrodynamicznego) i w badaniach związanych z ruchami mas na powierzchni ziemi.

Jest autorem lub współautorem około 120 prac naukowych, w tym około 60 oryginalnych prac twórczych, również publikowanych w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports.

Był kierownikiem 5 grantów MNiSW oraz kilku dalszych projektów badawczych realizowanych we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie i Uniwersytetem w Stuttgarcie oraz przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej i Niemieckiej Agencji Kosmicznej.

Wypromował 2 doktorów oraz był recenzentem 2 przewodów doktorskich.

Od 2006 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2006−2009 pełnił funkcję kierownika Zakładu Podstaw Geodezji, a od września 2009 r. – Dyrektora Instytutu Geodezji i Geoinformatyki. Jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) oraz Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN.

Członek Rady Programowej i redaktor merytoryczny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od roku 2006, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego serii „Geodesy and Cartography” w EJPAU od roku 2007.

Wyróżniany nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz Medalem „Lohrmann-Medaille” przez Rektora Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 13 marca 2021 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym św. Anny w Opolu-Czarnowąsach.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec