Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Anita
Biesiada

Urodziła się 5 marca 1956 r. we Wrocławiu, gdzie w 1971 r. ukończyła szkołę podstawową, zaś w 1975 r. uzyskała świadectwo maturalne w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego.

Od 1975 do 1980 studiowała na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1980 r. podjęła pracę w Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym Muchobór Wielki w charakterze stażystki, następnie kierownika działu produkcyjnego. Od 1982 r. pracuje w Katedrze Ogrodnictwa, obecnie jako kierownik Zakładu Nawożenia Roślin Ogrodniczych i Uprawy Roślin Zielarskich.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1990 r. za pracę doktorską pt. „Wpływ metody uprawy na skład chemiczny owoców, przebieg stanu odżywienia roślin i opłacalność ekonomiczną produkcji pomidora szklarniowego”. W 2004 r. na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ dokarmiania dolistnego na plonowanie, zimotrwałość i skład chemiczny wybranych gatunków warzyw” otrzymała stopień doktora habilitowanego w zakresie ogrodnictwa.

Odbyła staże naukowe w Japonii (Hiroshima University, Okayama University), Czechach i na Węgrzech.

Badania naukowe koncentrują się wokół optymalizacji technologii produkcji, w tym wpływu metody uprawy i nawożenia na zawartość substancji biologicznie czynnych oraz aktywność antyoksydacyjną roślin zielarskich i warzyw.

Spośród ważniejszych osiągnięć należy wymienić optymalizację nawożenia w uprawie polowej ze szczególnym uwzględnieniem formy azotu, dokarmiania dolistnego i ich wpływu na zawartość substancji wtórnych oraz aktywność antyoksydacyjną w roślinach zielarskich i warzywach.

Kierowała 2 grantami KBN i była wykonawcą 1 grantu międzynarodowego.

Jest autorką i współautorką 196 opublikowanych prac, w tym 73 oryginalnych prac twórczych. Wyniki badań prezentowała na 43 konferencjach i kongresach naukowych, w tym 16 międzynarodowych. Jest współautorką 6 podręczników akademickich – m.in. „Warzywnictwo i ogólna uprawa warzyw” oraz 2 skryptów i podręcznika dla techników rolniczych.

W latach 1996–2002 pełniła obowiązki pełnomocnika dziekana ds. specjalności ogrodnictwo. Pod jej opieką opracowano 65 prac magisterskich, jest promotorem 1 zakończonego i 2 otwartych przewodów doktorskich, recenzentem grantów MNiSW i licznych prac dla wydawnictw naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej sekcji wrocławskiej PTNO.

Za osiągnięcia została wyróżniona 11 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec