Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Natalia
Balicka

Urodziła się 10 stycznia 1917 r. w Krzemieńcu. Ukończyła Wydział Rolniczy Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu w 1948 r.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskała w 1950 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ uprawy roli na jej fizyczne i mikrobiologiczne właściwości” na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (promotor – prof. dr B. Świętochowski). Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1961 r. a profesora zwyczajnego w 1970 r. Odbyła 2 staże, w tym w latach 1957–1958 w Instytucie im. L. Pasteura w Paryżu.

Zorganizowała i była pierwszym Kierownikiem Katedry Mikrobiologii Rolniczej w latach 1952–1987. Pełniła funkcję prodziekana w latach 1954–1956 i 1960–1964 oraz w latach 1964–1970 dziekana Wydziału Rolniczego. W latach 1964–1976 była dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Biologii Stosowanej. Była przewodniczącą Komisji Biologii Gleby Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej V Wydziału PAN, Komisji Mikrobiologii Rolniczej Komitetu Mikrobiologii II Wydziału PAN oraz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego.

Była opiekunką 30 prac magisterskich, promotorem 11 rozpraw doktorskich, recenzentem 24 rozpraw doktorskich oraz 15 prac habilitacyjnych. Opublikowała 100 prac, w tym 32 w międzynarodowych czasopismach. Brała udział w 24 międzynarodowych konferencjach. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Rolniczym w Lublijanie oraz w Centrum Naukowym Rolnictwa USDA w Maryland.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych zaliczyć należy opracowanie metod analizy aktywności biologicznej gleb, określenie roli drobnoustrojów glebowych w procesach transformacji herbicydów oraz metod izolacji drobnoustrojów zdolnych do transformacji pestycydów i metali ciężkich.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia PRL, medalami „Za Zasługi dla Rozwoju AR”, „Zasłużony Nauczyciel PRL”, Odznaką Budowniczy Wrocławia oraz wyróżniona 5-krotnie nagrodą Ministra i 12-krotnie nagrodą Rektora. Na emeryturę przeszła w 1987 r.

Zmarła 12 marca 2009 r. Pochowana została na Cmentarzu Komunalnym we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec