Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Zarzycki

Urodził się 25 kwietnia 1921 r. Wychowywał się i kształcił we Lwowie, tam też ukończył Akademię Medycyny Weterynaryjnej.

W 1945 r. przyjechał wraz z rodziną do Wrocławia i rozpoczął pracę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Histologii i Embriologii, która była wspólna dla Wydziału Lekarskiego i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Pracował początkowo jako asystent, później jako starszy asystent (1945–1950).

W roku 1951 otrzymał tytuł doktora i od 1952 do 1955 r. pracował jako adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

W latach 1957–1966 jako zastępca profesora był kierownikiem Zakładu Histologii i Embriologii Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, pracując jednocześnie w Katedrze Histologii i Embriologii Akademii Medycznej. Na Wydziale Lekarskim, gdzie pracował pełnił jednocześnie funkcję prodziekana (1957–1960 i 1963–1967) i dziekana (1967–1972). Po wykonaniu pracy habilitacyjnej w 1962 r. powołany został na stanowisko docenta (1963), a w 1969 r. otrzymał tytuł profesora. W latach 1972–1981 pełnił funkcję prorektora ds. nauki.

Opublikował 140 prac ogłoszonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest też autorem podręcznika pt. „Histologia zwierząt domowych i człowieka” oraz współautorem podręcznika pt. „Anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka”.

W swojej pracy naukowej zajmował się histologią, histochemią oraz ultrastrukturą gruczołu mlekowego. Jako pierwszy w Polsce zastosował metody krioultramikrotomii w ocenie funkcji komórek wydzielniczych gruczołu mlekowego. Był członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Europeenne et Mediteraenne de Proctologie, Anatomische Gesellschaft i in.

Wyróżniony m.in. dziesięcioma nagrodami resortu zdrowia, Nagrodą Miasta Wrocławia, Krzyżem Kawalerskim Orederem Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec