Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Matylda
Szczudłowska

Urodziła się 14 kwietnia 1902 r. we Lwowie. Tam też zdała maturę w 1920 r. w Gimnazjum Realnym Królowej Jadwigi. Studia weterynaryjne odbyła w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w latach 1920–1925, uzyskując dyplom lekarza weterynaryjnego. Ukończyła także Konserwatorium Muzyczne w klasie fortepianu, na której to uczelni studiowała przez 8 lat.

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w 1925 r. kolejno w Katedrze Nauki o Badaniu Środków Spożywczych Zwierzęcego Pochodzenia u prof. Alfreda Trawińskiego, w Katedrze Chorób Wewnętrznych u prof. Zygmunta Markowskiego i w Katedrze Farmakologii u prof. Wincentego Skowrońskiego.

W roku 1930 uzyskała stopień doktora nauk weterynaryjnych na podstawie rozprawy pt. „Oznaczenia sprawności układu śródbłonkowo-siateczkowego u krów”. W 1934 r. przerwała pracę zawodową, rozpoczynając ją ponownie po wojnie w 1947 r. we Wrocławiu w Katedrze Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu na stanowisku adiunkta. W roku 1955 na mocy postanowienia Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników naukowych uzyskała stopień docenta. Na tym stanowisku pracowała aż do przejścia na emeryturę, co nastąpiło w 1972 r.

W okresie wrocławskim główne zainteresowania naukowe koncentrowały się na problemach chorób oczu. Jako pierwsza stworzyła podstawy okulistyki weterynaryjnej. Z tego też zakresu prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami i specjalistami. Zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół związku i zależności pomiędzy występowaniem chorób oczu i żywieniem oraz traumatologią gałki ocznej. Opracowała oryginalny plan badania okulistycznego, na którym oparta była diagnostyka oftalmologiczna. Opublikowała ponad 50 prac naukowych oraz monografię „Choroby i leczenie zębów u koni” i skrypt „Okulistyka weterynaryjna”.

Zmarła 3 kwietnia 2006 r. i została pochowana na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec