Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Irena
Ruszkowska

Urodziła się 4 września 1900 r. w Kramatorsku na Ukrainie. Średnią szkołę ukończyła w 1918 r. w Charkowie i tam jesienią tego roku rozpoczęła studia na Wydziale Leśnym Nowo-Aleksandryjskiego (b. Puławskiego) Instytutu Rolniczo-Leśnego.

Do Polski wróciła w 1922 r., gdzie przez krótki czas pracowała jako nauczycielka. W 1923 r. wznowiła studia biologiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Poznaniu, które ukończyła w 1927 r. W tym roku rozpoczęła też pracę jako wykładowca w Państwowej Szkole Ogrodniczej w Poznaniu. W 1929 r. rozpoczęła razem z mężem pracę w dziale doświadczalnym Warszawskiej Stacji Ochrony Roślin w Morach pod Warszawą, początkowo jako asystent, a od 1931 do 1937 r. jako zastępca kierownika tej placówki. W roku 1937 przeniosła się do Puław, gdzie pracowała do 1950 r. na Wydziale Chorób i Szkodników Roślin w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego jako starszy asystent i adiunkt. W tym czasie prowadziła pracę naukową nad szkodnikami warzyw, roślin motylkowych i okopowych.

W 1949 r. uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie, przedstawiając pracę pt. „Biologia chowacza szczypiorowego – Ceuthorrhynchus suturalis Fabr. i jego pasożyty”.

Od 1951 r. pracowała w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin we Wrocławiu i tu w 1954 r. uzyskała tytuł naukowy docenta. Od 1961 r. jako docent etatowy objęła kierownictwo Katedry Entomologii na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kierowała Katedrą do października 1970 r., do przejścia na emeryturę. W maju 1965 r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych.

Pod jej kierunkiem ponad 30 studentów wykonało swoje prace dyplomowe.

Była promotorem dwóch rozpraw doktorskich i współautorką podręcznika akademickiego pt. „Nauka o chorobach i szkodnikach oraz technika ich zwalczania”, a także skryptu pt. „Wybrane działy ekologii owadów, Czynniki abiotyczne”. W latach 1961–1971 była przewodniczącą Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Zmarła 1 września 1971 r. Pochowana została w Puławach.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec