Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bolesław
Nowicki

Urodził się 2 kwietnia 1928 r. w Czortkowie w woj. tarnopolskim. Tu ukończył szkołę powszechną i dwuletnią szkołę handlową. Świadectwo dojrzałości otrzymał w Gimnazjum i Liceum Handlowym w Wałbrzychu w 1950 r. W tymże roku przyjęty został na Wydział Rolniczy Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, który ukończył w 1956 r.

Doktoryzował się w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Tadeusza Olbrychta w roku 1960, a habilitował w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu w roku 1963 na podstawie rozprawy pt. „Oddziaływanie kojarzenia krewniaczego na wartość cech użytkowych krów rasy nizinnej czarno-białej”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1971, a zwyczajnego w roku 1978.

Specjalność naukowa – genetyka i ogólna hodowla zwierząt gospodarskich. Staże naukowe odbywał w Instytucie Zootechniczno-Weterynaryjnym w Charkowie, Wyższej Szkole Rolniczej w Brnie i Nitrze, na Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen i Uniwersytecie w Hanowerze. Od 1961 do 1995 r. kierował Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W okresie 1970–1973 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich.

Wypromował 14 doktorów. Spośród wypromowanych doktorów, a także współpracowników z Katedry, którą kierował – 9 uzyskało tytuły naukowe profesora. Opiekował się 240 magistrantami.

Recenzował 5 prac habilitacyjnych i 7 doktorskich. Był superrecenzentem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej 8 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora i 4 wniosków o nadanie stopnia naukowego docenta.

Autor lub współautor 32 podręczników i 14 skryptów, m.in. „Ogólna hodowla zwierząt” (PWRiL, Warszawa, 1969), „Zootechniczny Słownik” (PWRiL, Warszawa, 1965), „Genetyka i metody doskonalenia zwierząt” (PWRiL, Warszawa, 1985), „Zachowanie się zwierząt gospodarskich” (PWRiL, 1978), „Kozy – chów i hodowla” (PWN, Warszawa, 1990), „Genetyka weterynaryjna” (PZWL, Warszawa, 1999), „Gołębie rasowe” (PWRiL, Warszawa, 2007).

Opublikował 75 oryginalnych prac naukowych, 72 artykuły popularnonaukowe oraz 6 komunikatów i doniesień. Wprowadził do polskiej nauki hodowli podstawy genetyki populacji i cech ilościowych, zapoczątkował z tego zakresu badania, jak też badania z zakresu behawioru zwierząt gospodarskich. Wyhodował rasę gołębi o mięsnym kierunku użytkowania. Spopularyzował hodowlę kóz w Polsce.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami. Wyróżniony 6 nagrodami Ministra i wieloma nagrodami Rektora.

Zmarł 2 sierpnia 2021 roku, jest pochowany na cmentarzu w Warszawie

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec