Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marcin
Nowak

Urodził się 20 stycznia 1975 r. w Brzegu Dolnym. Egzamin maturalny złożył w 1994 r. w X Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 2000 r., uzyskując tytuł lekarza weterynarii. W tym samym roku został zatrudniony w Katedrze Anatomii Patologicznej, Fizjopatologii i Weterynarii Sądowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu jako asystent. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2004 r. na podstawie rozprawy pt. „Badania ultrastrukturalne mitochondriów w nowotworach nabłonkowych spontanicznych i przeszczepialnych gruczołu sutkowego u zwierząt”. Od 2004 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej.

W 2010 r., na podstawie rozprawy pt. „Badanie ekspresji wybranych markerów raka sutka człowieka w materiale gruczolakoraków gruczołu sutkowego u suk” otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Jego dorobek obejmuje ponad 50 oryginalnych artykułów naukowych oraz 3 skrypty.

Zainteresowania naukowe to: ekspresja markerów nowotworowych w gruczolakorakach gruczołu sutkowego u suk, ekspresja markerów nowotworowych w mięsakach tkanek miękkich i innych nowotworach mezenchymalnych, neuropatologia weterynaryjna, patomorfologia procesów zapalnych. Kierownik i główny wykonawca 5 grantów uczelnianych oraz współwykonawca grantu MNiSW.

Za działalność naukowo-badawczą otrzymał wiele nagród Rektora, a także Dyplom Uniwersytetu Przyrodni-czego we Wrocławiu w dziedzinie badań naukowych. W roku 2010 otrzymał Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia.

Jest członkiem towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, w którym od roku 2007 jest sekretarzem a od 2010 – członkiem Zarządu Głównego oraz skarbnikiem.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec