Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Wojciech
Niżański

Urodził się we Wrocławiu 31 lipca 1967 r., gdzie ukończył szkołę podstawową i IX Liceum Ogólnokształcące. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 1992 r. Na macierzystym Wydziale otrzymał tytuł doktora nauk weterynaryjnych w 1999 r. i doktora habilitowanego w 2009 r. ze specjalnością rozród zwierząt. W latach 1992–1999 pracował na stanowisku asystenta a od 1999 – adiunkta w Katedrze Patologii Rozrodu i Klinice Położniczej AR we Wrocławiu.

Jest obecnie kierownikiem Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich. Obszar jego zainteresowań to diagnostyka i terapia zaburzeń rozrodu u małych zwierząt, techniki wspomaganego rozrodu zwierząt, sztuczna inseminacja, obrazowanie narządu płciowego za pomocą ultrasonografii, endoskopia diagnostyczna i terapeutyczna. Prowadzi działalność w zakresie opieki nad rozrodem psów hodowlanych i policyjnych, współpracuje ze związkiem kynologicznym. Prowadzi obecnie bank gamet zwierząt towarzyszących działający we Wrocławiu od 1997 r., laboratorium komputerowej oceny nasienia oraz pracownię zapłodnienia pozaustrojowego. Jest współzałożycielem europejskiej sieci banków nasienia psów reproduktorów. Współpracuje jako konsultant z krajowymi i zagranicznymi lekarzami weterynarii w zakresie diagnostyki i terapii chorób układu rozrodczego.

Jest członkiem Zarządu i Edytorem Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego Rozrodu Małych Zwierząt EVSSAR kadencji 2007–2013, Towarzystwa Biologii Rozrodu i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Jest ponadto współorganizatorem europejskich kongresów rozrodu psów i kotów, w tym Kongresów EVSSAR w Wiedniu (2008), Wrocławiu (2009), Louvain Le Neuve (2010), Mediolanie (2011) oraz organizatorem cyklicznych Kongresów Krajowych we Wrocławiu. Od lat organizuje w Katedrze Rozrodu we Wrocławiu warsztaty dotyczące obrazowania narządu płciowego, sztucznej inseminacji i diagnostyki laboratoryjnej w rozrodzie psów.

Prowadził wykłady na kongresach, m.in. European Society for Domestic Animal Reproduction, European Veterinary Society for Small Animal Reproduction, AI Vets, TBR oraz PSLWMZ, kursach specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii o specjalnościach rozród zwierząt, choroby małych zwierząt oraz studiach podyplomowych hodowla zwierząt amatorskich.

Jest autorem ponad 140 publikacji w periodykach krajowych i międzynarodowych skierowanych do praktyków, jak i pracowników nauki oraz współautorem podręcznika pt. „Rozród psów” (red. A. Dubiel), „Cytodiagnostyka w rozrodzie psów” (Niżański W., Dzimira S., Twardoń J.), a także współredaktorem naukowym polskiego tłumaczenia podręcznika pt. „5 minut konsultacji weterynaryjnej”, „Choroby wewnętrzne małych zwierząt” i redaktorem „Położnictwo weterynaryjne”. Jest członkiem komitetu naukowego „Magazynu Weterynaryjnego” oraz recenzentem i autorem publikacji w międzynarodowych czasopismach, m.in. Theriogenology, Animal Reproduction Science, Reproduction, Journal of Heredity, Veterinary Pathology, Reproduction in Domestic Animals.

Kierownik trzech projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 3 innych projektów w charakterze głównego wykonawcy.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec