Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Nespiak

Urodził się 23 listopada 1921 r. we Lwowie. Po ukończeniu VIII Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Wielkiego we Lwowie – w 1939 r. uzyskał świadectwo maturalne. Po zajęciu miasta przez wojska niemieckie w 1941 r., otrzymał pracę w Instytucie Badania Tyfusu Plamistego, kierowanym przez prof. Rudolfa Weigla. Po zakończeniu wojny rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJ w Krakowie. W 1948 r. kontynuował studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, uzyskując w 1950 r. dyplom magistra filozofii z zakresu botaniki. Od 1950 r. pracował na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Fitopatologii i Ochrony Roślin.

W 1952 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych nadany przez Wydział Rolniczy WSR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Badania mykotroficzne roślinności alpejskiej ponad granicą kosodrzewiny w granitowych Tatrach”. W 1960 r. habilitował się na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Studia nad udziałem grzybów kapeluszowych w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego” i uzyskał stopień naukowy docenta w zakresie botaniki.

W 1975 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.

Badania naukowe zaowocowały ponad 100 publikacjami oraz 4 patentami. Był promotorem 2 prac doktorskich i 11 prac magisterskich.

Odbył staże zagraniczne w Instytucie Ochrony Roślin w Budapeszcie, w Instytucie Botaniki Stosowanej Politechniki w Zűrichu, w Pracowni Fitosocjologii Stosowanej w Todenmann oraz w Instytucie Biologii i Gleboznawstwa w Imst.

Reprezentował naukę polską m.in. na II Europejskim Kongresie Mikologicznym w Pradze, VI Kongresie Mikologów Europejskich w Avignon, II Kongresie Mikologicznym w Tampa na Florydzie oraz VII Kongresie Mikologicznym w Budapeszcie.

Został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odznaczenia Polski, wieloma nagrodami Rektora WSR oraz Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, Nagrodą Naukową Wydziału Nauk Biologicznych PAN, a także Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Ligi Obrony Kraju.

Zmarł 11 stycznia 1981 r. we Wrocławiu. Pochowany został na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec