Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Miękisz

Urodził się 1 stycznia 1927 r. w Sanoku. Studia ukończył w 1952 r. na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie fizyki. Stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych otrzymał na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 1960 r. (promotor – prof. Roman S. Ingarden), zaś profesora nadzwyczajnego w 1978 r., a profesora zwyczajnego w 1991 r.

Odbył staże naukowe: Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet w Utrechcie, Instytut Cytologii AN ZSRR, Leningrad, Uniwersytet w Genui, Dalhousie University, Halifax.

Starszy asystent (1954–1960), adiunkt (1960–1967), docent (1967–1975) w okresie pracy na Akademii Rolniczej, z której w 1975 r. przeniósł się na Akademię Medyczną we Wrocławiu. Kierownik Katedry Biofizyki (1975–1997) w AM we Wrocławiu.

Członek Komitetu Fizyki Medycznej PAN, Komitetu Redakcyjnego czasopisma „General Physiology and Biophysics”, Biophysical Society USA. Promotor 12 doktoratów, opiekun 4 habilitacji i 4 magisteriów. Redaktor i współautor skryptu i podręcznika pt. „Wybrane zagadnienia z biofizyki”.

Brał udział w konferencjach: Weimar, Lipsk, Szeged, Praga, Bukareszt, Phoenix, Waszyngton.

Wykładał na zagranicznych uniwersytetach w Lipsku, Genui, Mediolanie, Max-Planck-Institut, Frankfurt.

Otrzymał nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Sekretarza Naukowego PAN, Rektora Akademii Rolniczej, Nagrodę Wrocławia.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec