Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zbigniew
Michalski

Urodził się 10 grudnia 1926 r. w Lubaczowie. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1948 r. w I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu. Studia weterynaryjne rozpoczął w 1949 r. we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1953 r.

W latach 1955–1961 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom lekarza medycyny.

W latach 1953–1955 pracował jako lekarz weterynarii – epizootiolog w Powiatowym Zarządzie Weterynarii w Lubaczowie. Od sierpnia 1955 r. podjął pracę w Katedrze Anatomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej jako nauczyciel akademicki, gdzie pracował do emerytury.

Pracując w Katedrze Anatomii Patologicznej, przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. W roku 1963 uzyskał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych, w 1971 r. doktora habilitowanego, a w 1985 r. profesora.

Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej zatrudniony był w przychodni lekarskiej jako lekarz medycyny (specjalista internista – reumatolog).

Całokształt jego dorobku naukowego obejmuje 65 pozycji, w tym 40 publikacji, 5 wydań skryptów i 11 ekspertyz naukowych.

Jego prace naukowe dotyczyły diagnostyki nowotworów u zwierząt, zaburzeń rozwojowych, regeneracji, adaptacji przeszczepionych tkanek i ich odrzucania, niektórych zatruć zwierząt i ludzi (alkohol metylowy i azotyny) oraz etiopatogenezy i patomorfologii chorób zakaźnych zwierząt.Był prodziekanem Wydziału 1984–1990, współorganizatorem studium doktoranckiego. Za całokształt swej działalności otrzymał odznaczenia i nagrody Ministra oraz Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec