Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Dariusz
Materek

Urodził się 21 listopada 1954 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz Technikum Samochodowego we Wrocławiu w roku 1974 podjął studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku mechanizacja rolnictwa, które ukończył w roku 1979. W tym samym roku został zatrudniony w Instytucie Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, pracując kolejno na etacie asystenta stażysty, asystenta (od roku 1980) i starszego asystenta (od roku 1982). Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień związanych z budową oraz eksploatacją pojazdów rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków podgórskich i górskich. W tym czasie brał udział w badaniach naukowych nad oddziaływaniem układów jezdnych – napędowych na odkształcalne podłoża, w tym także podłoża zadarnione. Przeprowadzone prace związane eksploatacją ciągników były podstawą przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ konstrukcji układu jezdnego na właściwości trakcyjne pojazdu rolniczego poruszającego się po zadarnionym podłożu” wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Bogdanowicza. W 1985 r. został mianowany adiunktem.

Kontynuacją zainteresowań naukowych były prace podejmowane w zakresie oceny właściwości trakcyjnych pojazdów na podłożach rolniczych oraz optymalizacji zabiegów agrotechnicznych ze względu na destrukcyjne oddziaływanie techniki rolniczej na środowiska glebowe.

Habilitował się na podstawie rozprawy pt. „Analiza właściwości trakcyjnych kołowego ciągnika rolniczego w wybranych technologiach uprawy roślin” w roku 2005.

Efekt jego badań to ponad 50 prac naukowych, dwie monografie, 18 opracowań naukowych, przewodnik do ćwiczeń oraz wiele opracowań popularyzujących wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów rolniczych. Rezultaty swoich badań prezentował również na 20 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Był szczególnie zaangażowany w promowanie i popularyzowanie proekologicznych i energooszczędnych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w maszynach oraz pojazdach rolniczych. Swoją wiedzę dotyczącą budowy silników i pojazdów mechanicznych, wykorzystywał również jako rzeczoznawca Ministerstwa Infrastruktury, rzeczoznawca SITR oraz biegły sądowy. Należał do: Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych „POLEKSMOT”, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Zmarł 3 lutego 2009 r. i został pochowany na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec