Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Ludwiczak

Urodził się 11 maja 1923 r. w miejscowości Salnia, pow. Krotoszyn. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie rozpoczął w roku 1946 studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom magistra nauk agrotechnicznych uzyskał w roku 1950. Od ukończenia studiów do czasu przejścia na emeryturę w roku 1993 pracował w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Specjalizował się w zakresie rachunkowości rolniczej i kalkulacji kosztów w gospodarstwie  rolnym.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1962 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy „Kalkulacje poza-księgowe w systemie rachunkowości rolniczej” (promotor – prof. dr hab. Bohdan Kopeć). Stopień naukowy docenta (obecnie doktora habilitowanego) w zakresie ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych nadała mu Rada Wydziału Rolniczego WSR w 1968 r. habilitował się na podstawie rozprawy „Środki obrotowe w gospodarstwie rolnym w zależności od form organizacji i zarządzania”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1987.

Był  prodziekanem (1975–1981) i  dziekanem (1987–1993) Wydziału Rolniczego, kierownikiem Studium Podyplomowego (1970–1975), kierownikiem Zakładu Rachunkowości Rolniczej, zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, przewodniczącym Komisji Senackiej do spraw Rolniczych Zakładów Doświadczalnych.

Opublikował 60 prac naukowych (w tym 10 oryginalnych prac twórczych),  3 skrypty:

„Rachunkowość rolnicza” (4 wydania 1976–1989), „Podstawy rachunku ekonomicznego w gospodarstwie rolnym” (1978–1981), „Przewodnik do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych” (3 wydania). Wypromował 6 doktoratów, wykonał 8 recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Opiekun ponad 80 prac magisterskich.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” i 15 nagrodami Rektora.

Zmarł 4 marca 2020 r., został pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec