Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jerzy
Lipanowicz

Urodził się 18 stycznia 1921 r. we Lwowie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości i udziale w kampanii wrześniowej studiował w latach 1939–1941 i 1944–1945 we Lwowie w Akademii Medycyny Weterynaryjnej (Lwowskim Instytucie Weterynarii), pracując równocześnie w charakterze p.o. asystenta w Katedrze Anatomii Opisowej Zwierząt Domowych, pod kierownictwem prof. Antoniego Banta. Repatriowany w 1945 r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu w 1947 r.

W 1946 r. rozpoczął pracę na tymże Wydziale jako młodszy asystent, najpierw w Klinice Chorób Wewnętrznych, a później w Klinice Chorób Zakaźnych, pod kierownictwem prof. Zygmunta Markowskiego. W 1947 r. awansował na starszego asystenta, w 1952 r. – po uzyskaniu w 1951 r. stopnia doktora medycyny weterynaryjnej na podstawie rozprawy pt. „Próba biologiczna w niedokrwistości zakaźnej koni” – na adiunkta. W 1959 r. uzyskał tytuł docenta, obejmując równocześnie kierownictwo Kliniki Chorób Zakaźnych w Katedrze Epizootiologii Wydziału Weterynaryjnego WSR we Wrocławiu.

W 1959 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk weterynaryjnych. W latach 1960–1962 pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Weterynaryjnego WSR.

Jest autorem 73 publikacji, w tym 43 prac, komunikatów i artykułów naukowych z zakresu gruźlicy (diagnostyki serologicznej i alergicznej), leptospirozy, a także stosowania biopreparatów w lecznictwie chorób zakaźnych zwierząt domowych oraz z zakresu epizootiologii w prasie rolniczej.

Od 1956 do 1961 r. sekretarz Redakcji Zeszytów Naukowych WSR we Wrocławiu i kierownika Działu Wydawnictw Naukowych. Członek Komisji Wydawnictw Weterynaryjnych w Komitecie Nauk Weterynaryjnych PAN (od 1961 r.) oraz Redakcji Wydawnictw (Seria B) Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 1962 r.).

W pierwszych latach swej pracy we Wrocławiu współdziałał w organizowaniu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki. W latach późniejszych brał czynny udział w życiu Uczelni jako członek różnych komisji i przewodniczący Rady Zakładowej ZNP przy WSR. Był członkiem zwyczajnym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia PRL i Odznaką XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska.

Zmarł 22 kwietnia 1971 r. Spoczywa na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec