Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Lachowicz

Urodził się 4 lipca 1917 r. we Lwowie. Świadectwo maturalne uzyskał w 1935 r. w Brodach. Studiował w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w latach 1935–1941, uzyskując dyplom lekarza weterynaryjnego, który później w okresie powojennym nostryfikował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W latach 1946–1949 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, otrzymując dyplom lekarza w 1951 r. W czasie wojny pracował w Instytucie Przeciwtyfusowym prof. Weigla, a od 1942 do 1945 r. kolejno w Katedrach Fizjologii i później Położnictwa. Po repatriacji rozpoczął pracę w Katedrze Chirurgii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

Doktoryzował się w 1952 r., uzyskując stopień doktora medycyny weterynaryjnej i stanowisko adiunkta. Habilitował się w 1967 r., obejmując jednocześnie etat docenta.

Jego specjalizacją była radiologia. Odbył dwuletni staż z tego zakresu w Katedrze Radiologii Akademii Medycznej weWrocławiu.

Prowadzone przez niego badania koncentrowały się wokół traumatologii i chorób zwyrodnieniowych stawów. Ma w swymdorobku ponad 60 prac naukowych, publikowanych w renomowanych czasopismach. Uznawany jest za jednego z liczących się twórców polskiej radiologii.

Uhonorowany Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.

Zmarł 18 lutego 1980 r. Pochowany został na cmentarzu w Gliwicach.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec