Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marian
Kuczaj

Urodził się 11 marca 1955 r. w Nowej Rudzie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a następnie Technikum Rolnicze w Bożkowie. Studia wyższe ukończył w roku 1979 na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka. W grudniu 1980 r. po odbyciu rocznej służby wojskowej, kontynuował pracę na macierzystej Uczelni, gdzie w roku 1988 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Ocena efektywności selekcji w stadach zarodowych bydła rasy nizinnej czarno-białej w Stadninie Koni Racot”, a w roku 2003 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki na podstawie rozprawy pt. „Skutki krzyżowania i kojarzenia bydła w Polsce w latach 1946–1997”. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 2006 r.

Jest specjalistą w zakresie hodowli bydła i produkcji mleka.

Przebywał na krótkotrwałych stażach naukowo-produkcyjnych w Danii, Holandii, Niemczech i Szwajcarii.

Jego dorobek naukowy obejmuje 110 publikacji, w tym 60 oryginalnych prac twórczych. Jest autorem i współautorem 6 skryptów i książek oraz autorem podręcznika akademickiego pt. „Hodowla bydła – Standardy unijne i krajowe” (2010).

Wypromował jednego doktora, był opiekunem 17 prac magisterskich i 6 prac inżynierskich.

Był przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału i członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej (od 2002 r.), członkiem Rektorskiej Komisji ds. RZD (od 2002 r.). Od 1983 r. współorganizator okręgowych i krajowych edycji Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W uznaniu dla działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej został wyróżniony 14 nagrodami Rektora. Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec