Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jerzy
Kotz

Urodził się 5 marca 1922 r. we Lwowie. Tam ukończył szkołę podstawową oraz do 1939 r. czwartą klasę w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego. Świadectwo dojrzałości otrzymał już podczas wojny w 1941 r. 

Studia weterynaryjne rozpoczął w 1943 r. w czasie okupacji Lwowa przez Niemców, a skończył już w Polsce wyzwolonej we Wrocławiu w 1950 r.

W 1951 r. podjął pracę w Katedrze Anatomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu pod kierownictwem prof. Aleksandra Zakrzewskiego, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1992 r.

Pracując w Katedrze Anatomii Patologicznej, przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowo-naukowej, zdobywając tytuł profesora.

Całokształt jego dorobku naukowego obejmuje ok. 140 pozycji, w przeważającej części prac doświadczalnych. Prace te dotyczyły wielu zagadnień, począwszy od diagnostyki nowotworów, zaburzeń rozwojowych i niektórych schorzeń zakaźnych zwierząt. Później zajmował się regeneracją i adaptacją tkanek przeszczepionych, szczególnie przewodu pokarmowego psów. Od roku 1960 pogłębiał swoje wiadomości z zakresu histochemii i powoli wprowadzał tę metodykę do swych badań naukowych (zorganizował w Katedrze pracownię histochemiczną). Są to przede wszystkim badania nad patomorfologią i rolą układu siateczkowo-śródbłonkowego w chorobach zakaźnych (gruźlica), inwazyjnych i przy krzemicy. Nadto zajmuje się patogenezą zatruć zwierząt domowych, szczególnie alfa-naftylotiomocznikiem i związkami fosforoorganicznymi. W swych badaniach naukowych współpracował z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Akademią Medyczną (Gastroenterologia) we Wrocławiu.

Był recenzentem 14 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Nadto pełnił wiele funkcji społecznych i wychowawczych na Uczelni i Wydziale.

Zmarł 16 lutego 1999 r. Pochowany został na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec