Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Dubiel

Urodził się 18 marca 1941 r. w Polance Wielkiej koło Oświęcimia. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Konarskiego w Oświęcimiu, które ukończył z wyróżnieniem. Studia wyższe odbył na Wydziale Weterynaryjnym we Wrocławiu w latach 1958–1964. Pracę zawodową rozpoczął w 1964 roku na stanowisku asystenta w Klinice Położniczej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, potem starszego asystenta (1965–1970), adiunkta (1970–1979), docenta (1979–1991) i profesora od 1991 r.

Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych nadała mu Rada Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w roku 1969 na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Badania nad płodnością królic z implantowanymi jajnikami do światła ich macic”. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 1976, nadany uchwałą Rady Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.„Wpływ chlormadinonu i zabiegów operacyjnych na odruchy płciowe i ejakulaty knurów”. Jest autorem i współautorem około 250 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiej Akademii Umiejętności.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec