Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Dionizy
Zięba

Urodził się 3 maja 1931 r. w Dąbrowie Górniczej. Tytuł lekarza weterynarii uzyskał w roku 1953, a stopień naukowy doktora w 1962 r. na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1971 Rada Wydziału Weterynaryjnego nadała mu stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. „Motoryka przedżołądków u bydła, owiec i kóz”. W roku 1973 uzyskał etat docenta w Katedrze Fizjologii Zwierząt. W 1987 r. Rada Państwa nadała mu tytuł profesora. Od 1978 do 2000 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Fizjologii Zwierząt. W roku 1996 objął stanowisko profesora zwyczajnego.

Jego łączny dorobek naukowy stanowią 143 pozycje, w tym: 79 prac naukowych, 13 filmów naukowo-dydaktycznych, 1 skrypt dla studentów i 50 komunikatów na zjazdy naukowe w kraju i za granicą.

Zainteresowania naukowe dotyczą układów krążenia, pokarmowego i rozrodczego.

Komunikaty oraz filmy naukowe przedstawiał na zjazdach i sympozjach krajowych i zagranicznych (Anglia, Grecja, Bułgaria). Odbył 3 staże naukowe w Brnie, Moskwie i Petersburgu.

W kadencjach 1981–1982, 1984–1987, 1990–1993, 1993–1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ds. dydaktyki. Był również członkiem Senatu (1987–1990).

Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł 22 września 2003 r. i pochowany został na cmentarzu parafialnym Św. Rodziny we Wrocławiu. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec